EAST COAST RIDERS MC

Detta är en historisk återblick på ett chapter som ej längre finns kvar.
  ECR Nynäshamn  
E.C.R.
Småland
Gotland
Stockholm
E.C.R.
----------------------- o -----------------------

Historien börjar i slutet på -90 talet då ett gäng hojåkare träffades och åkte tillsammans. Då var det Shellmacken i Nynäs som var knutpunken och många resor startade därifrån. Hösten 2004 kom vi över ett gammalt rörförråd som sakta men säkert tog form till att bli vad det är idag, garage, verkstad och bar.

Under tiden hade vi börjat träffa folk från East Coast Riders MC som visade sig ha samma värderingar som oss. Det har blivit en hel del turer till Småland , Stockholm och Gotland, en och annan bira har gått åt, kamratskapen och gemenskapen har vuxit sig allt starkare med tiden. Det är inte resmålet som är det viktigaste utan resan tillsammans.

Det ena har lett till till det andra och den 4/7 2009 blev vi ett nytt chapter i East Coast Riders MC. Från och med 2019-09-01 finns inte Nynäshamnschaptret längre kvar.

----------------------- o -----------------------